top of page

Galgamenti Művészek Egyesülete

2020. Népmesefesztivál

Facebook játék

Részvételi- és játékszabályzat

1. A Játékok szervezője és a Játékban résztvevő személyek

A Galgamenti Művészek Egyesülete (székhely: : 2194 Tura, Zsámboki út 50.  (továbbiakban: "Szervező"), által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon természetes személy vehet részt, (továbbiakban: Játékos), aki nem esik a 2. pontban meghatározott kizárt személyek körébe.

A Játékban való részvételhez szükséges a Szervező által a https://www.facebook.com/nepmesefesztival/ (FB oldal) oldalon posztolt játékfelhívásra kép beküldése (továbbiakban: Pályázat).

2. A Játékok rövid leírása, menete

A Népmesefesztivált népszerűsítő kampány időszaka alatt az FB oldalon egy játék kerül meghirdetésre.

A Játékban való részvételével a Játékos elfogadja jelen Részvételi- és Játékszabályzatot és elismeri, hogy a Játékban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező és RBL a Facebook hirdetési rendszerével és felületén keresztül számára reklámüzenetet juttasson el.

3. Kép beküldős játék leírása
  • A Szervező által megadott határidőre a Játékosoknak egy képet kell beküldenie az FB oldal Messenger felületén. A kép annak a mesekönyvnek a borítója legyen lefotózva, amit éppen a Játékos otthon olvas.

  • A megadott beküldési határidőt követően Szervező a beküldött fényképek megjelenését egy előre megadott határidőre beállítja az FB oldalon, úgy, hogy a Játékosok fényképei mind külön-külön poszt legyen, és egyszerre jelenjenek meg a Szervező FB oldalán.

  • Az a 3 Játékos lesz a nyertes, akinek a posztjára a megadott határidőre a legtöbb reakció érkezett.

4. Nyertes Játékosok díja

A játékban 3 nyertes kerül meghirdetésre. A nyertes Játékosok nyereménye 2 db jegy, ami feljogosít a Szervező által megrendezett esemény Meglátogatására.

  • A nyertes Játékosok nevét a játék posztjában hozzászólásként, és külön poszt formájában is kihirdetjük. Ehhez minden játékos hozzájárul azzal, hogy részt vesz a játékban.

 

5. A meghirdetett játék időpontjai:

Első játék:

  • Kihirdetése: 2020 augusztus 17. 23:00 óra

  • Játék vége, ameddig a fényképeket/képeket be lehet küldeni 2020.08.23. 23:59

  • A beérkezett fényképek publikálásának időpontja 2020.08.24. 12:00

  • A likeok, és különböző reakciók összegyűjtésének határideje: 2020.08.31. 12:00

  • Nyertesek kihirdetése: 2020.08.31 12:30

 

6. A nyertesek értesítése

A Szervező a nyertes Játékosok nevét közzéteszi a meghirdetett sorsolásoktól számított 1 órán belül az FB oldalon, valamint privát üzenetet küld nekik Facebook Messengeren. A nyertes Játékosoknak erre az üzenetre válaszolva kell felvenniük a Szervezővel.

 

7. Nyereményekre való jogosultság, adózási költségek

A nyeremény a Szervezővel egyeztetve másra is átruházható, de pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA és egészségügyi hozzájárulást fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, stb) a Játékost terhelik.

 

8. A Játékban nem vehetnek részt

A Szervező és az RBL Marketing Kft. (RBL) vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint az itt felsorolt személyek 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 8:1. § (1) bek. 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, továbbá szerződött alvállalkozói és annak alkalmazottai.

A Játékban történő bármilyen visszaélés azonnali kizárást von magával.

 

9. Adatkezelés

A Játékban regisztrálók feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy

9.1. nyertességük esetén Facebook profiljuk „bejelölésre” kerüljön abban a játékban, amiben nyertek, nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint marketing célokra a továbbiakban felhasználja;

9.2. személyes adataikat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) a Szervező a későbbiekben kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás céljára felhasználja;

9.3. nyertességük esetén róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és videófelvétel is készüljön, melyet a Szervező akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználja;

9.4. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.

9.5. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi.

 

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A Játékkal kapcsolatban a jogi út minden tekintetben kizárva.

10.2. Szervező fenntartja a Játékszabályzat módosításának jogát, amit itt, a Részvételi- és Játékszabályzatban tesz közzé.

10.3. A felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem sorsol

10.4. Szervező a Facebook használata közben esetlegesen fellépő hibákért, károkért (szoftver és hardverhibákért, adatvesztésért, akár felhasználói oldalon, akár üzemeltetői oldalon történnek) semminemű felelősséget nem vállal.

10.5. Amennyiben a Népmesefesztivál nem kerül megtartásra, Szervezőnek nincsen semmilyen kártérítési kötelezettsége.

10.6. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

10.7. A Szervező a Játék lezárulta után 15 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

(This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.)

Budapest, 2020. augusztus 17.

A Szervező részéről: Galgamenti Művészek Egyesülete

bottom of page